Způsob výuky

Zásada: technika je jedna,
stylů (žánrů) je mnoho.

Technika (řemeslo) je pouze jedna/o, takže cross-over (křížem-krážem) mezi žánry umožňuje základní „univerzální“ technika hlasu. V tom je ojedinělá hodnota.


Mnozí učí, a dobře, ale jen třeba operní, nebo jen taneční, nebo jen jazzový styl, chápete?

Různá použití vlastní pěvecké výuky možno využít:

1. Nápravný zpěv

Lidé, jejichž muzikálnost byla v dětství zanedbávána, ji později těžko dohání, ale lze to napravit.
Například dívenka jejíž oba rodiče jsou lékaři, měla samé jedničky, kromě zpěvu, který byl za 4.
Zpěv se napravil během dvou školních let,
samozřejmě úměrně schopnostem studentky.

2. „Uzdravení“ logopedických vad

Například koktání nebo zadrhávání ve výslovnosti…
Dotyčná studentka (pacientka) s těžkou logopedickou vadou docházela 3× týdně na pěveckou práci, (já jsem zároveň spolupracovala s pí. MUDr. logopedkou).
Výsledek – zcela napraveno po jeden a půl roce intenzivní práce.

3. „Řečnická“ výuka

V čem tkví řečnictví – Rétorika.
Bohužel se neučí, ani na pedagogických fakultách. Stává se, že lidé vědecky zaměření, učitelé a další pedagogové, mají vrozeně špatně posazený hlas. Při svém projevu se jim, po 5 – 8 minutách, změní zvuk mluvy. Posléze se jejich hlas natolik změní, že zcela znejistí a ztrácí autoritu i pozornost publika a v horším případě se i zcela zesměšní.
Práce s hlasem v tomto případě slouží k otužení hlasu po jeho správném posazení a trenink na zátěž.

4. „Zdravotní“ dopad výuky

Na každou osobu, která se věnuje, pod odborným vedením, práci se svým hlasem, má i výborný zdravotní vliv. Je to forma celkové rehabilitace, kdy hraje základní roli práce s dechem, protože jinak nelze vlastně správné brániční dýchání zažít a naučit se ho používat.

5. Vliv pěvecké výuky
na psychiku člověka

Tak jako pěvecký projev působí na psychický stav posluchačů, tak zpětně může být zpěv ovlivněn vlastním psychickým stavem zpěváka.
Z mé praxe jsem si ověřila, že i zpěv sám může ovlivňovat psychiku člověka a velmi pomoci při řešení problémů jako jsou: zátěže, deprese, rodinné problémy, mezilidské vztahy.
Této skutečnosti si byli vědomi i naši předkové, intuitivně svou každodenní bolest „zmírňovali“ zpěvem povětšinou prostých lidových písní.